Amfityjátr

Po premiéře se chceme trochu vyblbnout. Takže budeme blbnout, hrát si a popíjet. Veřejně. Zdarma. Aktivní účast není nutná, můžete jen pít a smát se těm, kdo měli víc odvahy než vy.

První setkání s názvem „Já, herec“ se zaměříme na práci s postavou, emocemi, prostorem a soustředěním.

Druhé setkání s názvem „Dramatické okamžiky“ se zaměříme na práci s dramatickou křivkou, která tvoří osu každé situace, každého představení.

Třetí setkání bez názvu, bude později upřesněno.

Kdy: Středy 6., 13. a 20. června, vždy od 19h do 21h
Kde: Terénní amfiteátr na Albertovském svahu v areálu fakult UK, Praha 2
Co: Nutno dodržovat pitný režim!
Proč: Proč ne?