Amfityjátr

Letní setkání našich členů a našich kamarádů.

 

 

 

 

Soustředění

Letní víkendové soustředění je klasika snad všech partiček. Ani ta naše nezůstává pozadu. Ani v zimě.

 

 

 

Vánoční besídky

Divadelní besídky. Vrchol celoroční práce a relaxu.

 

 

 

 

Další kratochvíle

My už dělali ledasco. Však to znáte.